ส่วนสื่อสารองค์กร

9 กุมภาพันธ์ 2564

ชั้น 1 เพลิดเพลินไปกับการเปลี่ยนแปลง

เด็กๆ ชั้น 1 ได้เรียนรู้กิจกรรมพิเศษเชื่อมโยงกับโครงงานฐานวิจัยที่ทำอยู่แล้วในชั้นเรียนตามแนวคิด “การเปลี่ยนแปลงของพืช ผัก ผลไม้”

ส่วนสื่อสารองค์กร

14 ธันวาคม 2563

วิจัยพาเพลินชั้น 1 : ชวนสืบค้น

วิจัยพาเพลิน … สำหรับเด็กๆ ชั้น 1 แล้วการได้ทดลองลงมือทำสิ่งใหม่ๆ ได้ลองผิดลองถูกเป็นเรื่องที่เด็กๆ ให้ความสนใจและสนุกสนานท้าทายเสมอ

ส่วนสื่อสารองค์กร

2 ธันวาคม 2563