ภาคสนามชั้น 3 : วิมังสา 2565

ภาคเรียนวิมังสาของเด็กๆ ชั้น 3 เป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ครั้งนี้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

7 มีนาคม 2566

ดิบ – ห่าม – สุก : เรื่องเล่าจากห้องเรียน ชั้น 1

ดิบ – ห่าม – สุก การเรียนรู้ของเด็กๆ เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงก่อนสร้างสรรค์เมนูอาหารจากผลไม้ ในรายวิชาโครงงานวิจัยประจำภาคเรียนของนักเรียนชั้น 1

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

22 ธันวาคม 2565

วิจัยพาเพลิน ชั้น 1 : สีจากธรรมชาติ

การเรียนรู้วิจัยพาเพลินของเด็กๆชั้น 1 ในภาคเรียนนี้ คุณครูค่อยๆ เพิ่มทักษะ สร้างความสงสัยใคร่รู้ผ่านการทดลองทำสิ่งใหม่เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ตลอดเส้นทาง

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

6 กันยายน 2565

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

8 เมษายน 2565

กินดี มีสุข ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 2

จากการระดมความคิดเพื่อบอกความหมายของคำว่า “กินดี มีสุข” ว่าหมายถึงอะไรได้บ้าง ซึ่งนักเรียนช่วยกันแลกเปลี่ยนในประเด็นที่หลากหลาย

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

1 เมษายน 2565

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 3 : ภาคเรียนวิมังสา 2564

มากกว่ากระบวนการคิดที่คุณครูพยายามฝึกการทำวิจัยเพื่อนำพาให้เด็กๆคิดอย่างเป็นระบบภายใต้ธีมชื่นใจที่ครูกำหนดให้ ในระหว่างการทำงานเด็กๆ

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

31 มีนาคม 2565

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

9 กุมภาพันธ์ 2564

ชั้น 1 เพลิดเพลินไปกับการเปลี่ยนแปลง

เด็กๆ ชั้น 1 ได้เรียนรู้กิจกรรมพิเศษเชื่อมโยงกับโครงงานฐานวิจัยที่ทำอยู่แล้วในชั้นเรียนตามแนวคิด “การเปลี่ยนแปลงของพืช ผัก ผลไม้”

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

14 ธันวาคม 2563

วิจัยพาเพลินชั้น 1 : ชวนสืบค้น

วิจัยพาเพลิน … สำหรับเด็กๆ ชั้น 1 แล้วการได้ทดลองลงมือทำสิ่งใหม่ๆ ได้ลองผิดลองถูกเป็นเรื่องที่เด็กๆ ให้ความสนใจและสนุกสนานท้าทายเสมอ

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

2 ธันวาคม 2563