“ไส้เดือนเพื่อนรัก” กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆ ชั้น 1

นำเสนอเรื่องราวของไส้เดือนว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อธรรมชาติ ต่อดินที่เจ้าไส้เดือนอาศัยอยู่ผ่านการเรียนรู้ของเด็กๆ ชั้น1 “ไส้เดือนเพื่อนรัก”

ส่วนสื่อสารองค์กร

22 กุมภาพันธ์ 2565

ชั้น 1 เรียนรู้ระบบนิเวศ

เพราะโลกของเรามีน้ำมากถึงร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด และน้ำยังเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิต ห้องเรียนมานุษกับโลกชั้น 1

ส่วนสื่อสารองค์กร

16 ธันวาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 กุมภาพันธ์ 2564

HBLC น้องประถมต้น (ภาคเรียนวิมังสา ปีการศึกษา2563)

ปรับตัว เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การระบาดใหม่ของ Covid -19 ที่ทำให้เด็กๆ ต้องกลับมาเรียนรู้ในรูปแบบ Home-Based Learning community (HBLC) กันอีกครั้ง

ส่วนสื่อสารองค์กร

15 มกราคม 2564

คณิตศาสตร์ชั้น 3 : การตวง

เมื่อทีมคุณครูคณิตศาสตร์ ชั้น 3 เกิดแรงบันดาลใจจากการร่วมสังเกตการณ์ชั้นเรียนของเพื่อนครูด้วยกัน ทำอย่างไรให้เด็กๆ มีทัศนคติในการสร้างการเรียนรู้ แก้ปัญหา เกาะติดการเรียนรู้ของตัวเอง

ส่วนสื่อสารองค์กร

16 ธันวาคม 2563

ฝึกวาดภาพเชิงวิทยาศาสตร์ ชั้น 1

เรียนรู้แบบเพลินๆ .. หน่วยวิชาเพลินเรียนรู้วิจัยพาเพลิน ระดับชั้น ๑ เรื่องเล่าโดยครูโอ่ง – นฤนาถ สนลอย ผู้ช่วยหัวหน้าช่วงชั้นที่ 1

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

3 พฤศจิกายน 2563