มหกรรมดนตรีช่วงชั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จบลงไปแล้วสำหรับงานมหกรรมดนตรีช่วงชั้นที่ 1 (ระดับชั้น1 – 3) ปีการศึกษา 2564 เรียกได้ว่านักแสดงก็ตั้งใจได้คิดการแสดงร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบ

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

28 มีนาคม 2565