ชั้น 1 เปิดตลาดเรียนรู้เรื่อง “เงิน”

“กิจกรรมเปิดตลาด” พาเด็กๆ ชั้น 1 ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ฝึกการใช้จ่าย ให้รู้ค่าของเงิน ทั้งยังช่วยฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ผ่านสถานการณ์จริง

ส่วนสื่อสารองค์กร

26 เมษายน 2564

เรื่องเล่าการเรียนรู้ใน “วันครู”

ครูสุ – สุภาพร กฤตยากรนุพงศ์ โค้ชหลักในการสอนคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนเพลินพัฒนา และคุณครูจากโรงเรียนต่างๆ อีกหลายท่าน
เมื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เรียกร้องให้ ‘ครู’ ผันตัวเองจาก ‘ผู้สอน’ มาเป็น ‘ผู้ก่อการ’ (Change Agent) ‘ครูเพื่อศิษย์’

ส่วนสื่อสารองค์กร

16 มกราคม 2564

คณิตศาสตร์ชั้น 3 : การตวง

เมื่อทีมคุณครูคณิตศาสตร์ ชั้น 3 เกิดแรงบันดาลใจจากการร่วมสังเกตการณ์ชั้นเรียนของเพื่อนครูด้วยกัน ทำอย่างไรให้เด็กๆ มีทัศนคติในการสร้างการเรียนรู้ แก้ปัญหา เกาะติดการเรียนรู้ของตัวเอง

ส่วนสื่อสารองค์กร

16 ธันวาคม 2563

เปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ชั้น 2

Open class เปิดชั้นเรียนร่วมเรียนรู้ “ไม่มีแผนของเธอ ไม่มีแผนของฉัน มีแต่แผนของเรา”

ส่วนสื่อสารองค์กร

25 พฤศจิกายน 2563

เพลินคณิต ไม่แค่คิดเลข

เรียนคณิตศาสตร์อย่างไรให้เข้าใจวิถีชีวิต … การเรียนรู้เรื่อง “การลบ” จึงไม่ใช่แค่การให้โจทย์ แสดงวิธีคิด หาคำตอบแล้วจบเพียงเท่านั้น ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กๆ ชั้น 2 จึงถูกเชื่อมโยงถึงวันสำคัญที่มีความหมายในชีวิต

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

28 ตุลาคม 2563