เพลินคณิต ไม่แค่คิดเลข

เรียนคณิตศาสตร์อย่างไรให้เข้าใจวิถีชีวิต … การเรียนรู้เรื่อง “การลบ” จึงไม่ใช่แค่การให้โจทย์ แสดงวิธีคิด หาคำตอบแล้วจบเพียงเท่านั้น ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กๆ ชั้น 2 จึงถูกเชื่อมโยงถึงวันสำคัญที่มีความหมายในชีวิต

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

28 ตุลาคม 2563