เพลินคณิตฯ คิดแบบเพลิน ครั้งที่ 1

“เพลินคณิตฯ คิดแบบเพลิน” ครั้งที่ 1 เมื่อ 20 พฤษภาคม 2566 คือการจำลองห้องเรียนคณิตศาสตร์ให้ คุณพ่อ คุณแม่ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้น 1- ชั้น 3) ได้ลองรับบทบาทเป็นเด็กๆ ในชั้นเรียน

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

26 พฤษภาคม 2566

เปิดตลาดคณิตในชีวิตประจำวัน

ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กๆ ชั้น 1 และ ชั้น 3 ถูกจำลองให้เป็นตลาดย่อมๆ เด็กๆ ผลัดกันเป็นคนขาย และคนซื้อ เพื่อเรียนรู้ นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

24 มีนาคม 2566

มาสร้างรูปร่างจากหลอดกันเถอะ

กิจกรรมแสนสนุกในวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นหนึ่ง พาเด็กๆ ประดิษฐ์ชิ้นงานตามความคิดสร้างสรรค์ จากหลอดสีสันสดใส

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

7 มีนาคม 2566

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชั้น 3

เก็บตก “ลอยกระทง” กับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันของเด็กๆ ชั้น 3 ที่เชื่อมโยงกับการสร้างสามเหลี่ยมด้วยวงเวียน

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

22 พฤศจิกายน 2564

เรียนรู้วิถีไทยในวิชาคณิตศาสตร์

ต้อนรับวันลอยกระทงที่กำลังจะมาถึงด้วยกิจกรรมเพลิน เพลิน ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้น 2 คุณครูเตรียมดอกไม้ ใบตอง ต้นกล้วย และอุปกรณ์ทำกระทง เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้เรื่อง “การคูณ”

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

18 พฤศจิกายน 2564

ชั้น 1 เปิดตลาดเรียนรู้เรื่อง “เงิน”

“กิจกรรมเปิดตลาด” พาเด็กๆ ชั้น 1 ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ฝึกการใช้จ่าย ให้รู้ค่าของเงิน ทั้งยังช่วยฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ผ่านสถานการณ์จริง

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

26 เมษายน 2564

เรื่องเล่าการเรียนรู้ใน “วันครู”

ครูสุ – สุภาพร กฤตยากรนุพงศ์ โค้ชหลักในการสอนคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนเพลินพัฒนา และคุณครูจากโรงเรียนต่างๆ อีกหลายท่าน
เมื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เรียกร้องให้ ‘ครู’ ผันตัวเองจาก ‘ผู้สอน’ มาเป็น ‘ผู้ก่อการ’ (Change Agent) ‘ครูเพื่อศิษย์’

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

16 มกราคม 2564

คณิตศาสตร์ชั้น 3 : การตวง

เมื่อทีมคุณครูคณิตศาสตร์ ชั้น 3 เกิดแรงบันดาลใจจากการร่วมสังเกตการณ์ชั้นเรียนของเพื่อนครูด้วยกัน ทำอย่างไรให้เด็กๆ มีทัศนคติในการสร้างการเรียนรู้ แก้ปัญหา เกาะติดการเรียนรู้ของตัวเอง

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

16 ธันวาคม 2563

เปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ชั้น 2

Open class เปิดชั้นเรียนร่วมเรียนรู้ “ไม่มีแผนของเธอ ไม่มีแผนของฉัน มีแต่แผนของเรา”

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

25 พฤศจิกายน 2563

เพลินคณิต ไม่แค่คิดเลข

เรียนคณิตศาสตร์อย่างไรให้เข้าใจวิถีชีวิต … การเรียนรู้เรื่อง “การลบ” จึงไม่ใช่แค่การให้โจทย์ แสดงวิธีคิด หาคำตอบแล้วจบเพียงเท่านั้น ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กๆ ชั้น 2 จึงถูกเชื่อมโยงถึงวันสำคัญที่มีความหมายในชีวิต

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

28 ตุลาคม 2563