การแข่งขันมินิรักบี้ครั้งที่ 31

“เล่นเพื่อความสนุกและมิตรภาพ” นี่คือปรัชญาของรักบี้ ที่สัมผัสได้จากการได้เห็นความสุข และรอยยิ้มของนักกีฬาตัวน้อยทั้งจากสนามแข่งขันภายใน

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

7 กันยายน 2562

ทำไมจึงเล่นรักบี้

หลักคิดของหน่วยวิชากีฬามีเป้าหมายการพัฒนาที่ไม่ใช่เพียงด้านร่างกาย แต่ยังรวมถึง ความรู้ เจตคติ คุณธรรม และค่านิยมของผู้เรียนด้วย

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

15 สิงหาคม 2562