นาวา…แห่งความเพียร

เมื่อพูดถึงความเพียรพยายาม คุณครูจึงนึกถึงเรื่องพระมหาชนกที่ฝากข้อคิดในเรื่องของความอดทน ความเพียรไปสู่ความสำเร็จจึงกลายมาเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับภาคเรียนวิริยะ

ส่วนสื่อสารองค์กร

23 สิงหาคม 2564

ความสุขจากการเป็นผู้ให้

เด็กน้อยกลุ่มนี้อยู่ระดับชั้น 1
ทุกคนชื่นชอบในการวาดลายไทย
หลังจากได้ฝึกวาดลวดลายต่างๆในคาบเรียนการงานเพื่อชีวิตคุณครูจึงชวนคิดว่า…ผลงานที่เด็กๆ ตั้งใจทำนี้
สร้างประโยชน์ให้สังคมได้อย่างไร

ส่วนสื่อสารองค์กร

16 ธันวาคม 2563

การงานเพื่อชีวิต ชั้น 1

ภาคเรียนนี้หน่วยการงานเพื่อชีวิตในระดับชั้น 1 เป็นการต่อยอดการเรียนรู้จากภาคเรียนที่ผ่านมาเกี่ยวกับอาชีพที่เด็กๆ สนใจซึ่งมีความหลากหลายมากขึ้น

ส่วนสื่อสารองค์กร

4 พฤศจิกายน 2563