ส่วนสื่อสารองค์กร

8 เมษายน 2565

กินดี มีสุข ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 2

จากการระดมความคิดเพื่อบอกความหมายของคำว่า “กินดี มีสุข” ว่าหมายถึงอะไรได้บ้าง ซึ่งนักเรียนช่วยกันแลกเปลี่ยนในประเด็นที่หลากหลาย

ส่วนสื่อสารองค์กร

1 เมษายน 2565

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 3 : ภาคเรียนวิมังสา 2564

มากกว่ากระบวนการคิดที่คุณครูพยายามฝึกการทำวิจัยเพื่อนำพาให้เด็กๆคิดอย่างเป็นระบบภายใต้ธีมชื่นใจที่ครูกำหนดให้ ในระหว่างการทำงานเด็กๆ

ส่วนสื่อสารองค์กร

31 มีนาคม 2565

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ชั้น 3 ภาคเรียนฉันทะ 2564

มองย้อนสะท้อนตนถึงสิ่งที่ตนเองทำได้ดี ขณะเดียวกันก็ต้องวิเคราะห์ตนเองได้ว่าพร่องเรื่องใด ต้องพัฒนาอย่างไร เพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 สิงหาคม 2564

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 2 ภาคเรียนฉันทะ 2564

ใครที่ไม่ชอบทานมะเขือเทศ ชมคลิปนี้แล้ว อาจอยากลองชิมมะเขือเทศยิ่งขึ้น คุณประโยชน์มากมี แถมรสชาติก็อร่อยด้วยค่ะ

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 สิงหาคม 2564

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 1 ภาคฉันทะ 2564

สำหรับเด็กๆ ชั้น 1 ที่เพิ่งก้าวมาสู่ชั้นประถมนั้น คือความท้าทายที่บ้านและโรงเรียนต้องร่วมจับมือกันเพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 สิงหาคม 2564

ชื่นใจได้เรียนรู้ชั้น 1 : วิมังสา ปีการศึกษา 2563

การนำเสนองานชื่นใจ…ได้เรียนรู้ โดยเด็กๆได้ช่วยกันวาดออกแบบโปสเตอร์เมนูอาหารเกี่ยวกับเมนูอาหารของตนเอง พร้อมทั้งนำเสนอ วิธีการทำ ประโยชน์ ผลการทดลองหลังการนำเมนูให้ผู้อื่นชิม การปรับปรุงให้เมนูน่าสนใจ

ส่วนสื่อสารองค์กร

19 มีนาคม 2564

ชื่นใจได้เรียนรู้ชั้น 2 : วิมังสา ปีการศึกษา 2563

“สกัดความรู้ สู่งานวิจัย”
จัดกลุ่มและบอกประโยชน์ของวัตถุดิบ เช่นผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็นต้น ในงานวิจัยตามหลักสารอาหาร ๕ หมู่ และถ่ายทอดเรื่องราวของการทำงานวิจัยผ่านชิ้นงาน

ส่วนสื่อสารองค์กร

17 มีนาคม 2564

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น1 : วิริยะ 2563

“ความอัศจรรย์ในการเปลี่ยนแปลงของฉัน”
แนวคิดการนำเสนองาน “ชื่นใจ..ได้เรียนรู้” ภาควิริยะ ปีการศึกษา 2563 ของระดับชั้น 1
จากคำถาม สู่ความเป็นเหตุเป็นผล ฉันทำอะไร ทำไปทำไม อยากทำเรื่องนี้เพราะอะไร ตามความสนใจของเด็กๆ

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

6 พฤศจิกายน 2563

ชื่นใจได้เรียนรู้ ชั้น 3 : 2563 ภาควิริยะ

เป็นอีกหนึ่งวันที่สร้าง “ความชื่นใจ” ให้คุณพ่อ คุณแม่ และคุณครู เผยให้เห็นศักยภาพของเด็กๆ ชั้น 3 พี่ใหญ่ประถมต้นที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

31 ตุลาคม 2563