ชื่นใจได้เรียนรู้ชั้น 1 : วิมังสา ปีการศึกษา 2563

การนำเสนองานชื่นใจ…ได้เรียนรู้ โดยเด็กๆได้ช่วยกันวาดออกแบบโปสเตอร์เมนูอาหารเกี่ยวกับเมนูอาหารของตนเอง พร้อมทั้งนำเสนอ วิธีการทำ ประโยชน์ ผลการทดลองหลังการนำเมนูให้ผู้อื่นชิม การปรับปรุงให้เมนูน่าสนใจ

ส่วนสื่อสารองค์กร

19 มีนาคม 2564

ชื่นใจได้เรียนรู้ชั้น 2 : วิมังสา ปีการศึกษา 2563

“สกัดความรู้ สู่งานวิจัย”
จัดกลุ่มและบอกประโยชน์ของวัตถุดิบ เช่นผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็นต้น ในงานวิจัยตามหลักสารอาหาร ๕ หมู่ และถ่ายทอดเรื่องราวของการทำงานวิจัยผ่านชิ้นงาน

ส่วนสื่อสารองค์กร

17 มีนาคม 2564

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น1 : วิริยะ 2563

“ความอัศจรรย์ในการเปลี่ยนแปลงของฉัน”
แนวคิดการนำเสนองาน “ชื่นใจ..ได้เรียนรู้” ภาควิริยะ ปีการศึกษา 2563 ของระดับชั้น 1
จากคำถาม สู่ความเป็นเหตุเป็นผล ฉันทำอะไร ทำไปทำไม อยากทำเรื่องนี้เพราะอะไร ตามความสนใจของเด็กๆ

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

6 พฤศจิกายน 2563

ชื่นใจได้เรียนรู้ ชั้น 3 : 2563 ภาควิริยะ

เป็นอีกหนึ่งวันที่สร้าง “ความชื่นใจ” ให้คุณพ่อ คุณแม่ และคุณครู เผยให้เห็นศักยภาพของเด็กๆ ชั้น 3 พี่ใหญ่ประถมต้นที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

31 ตุลาคม 2563