ความแตกต่างในตัวฉัน HBLC ชั้น 3

เด็กๆชั้น 3 ได้เรียนรู้อารมณ์ตัวเองผ่านกิจกรรมต่างๆที่คุณครูออกแบบโดยใช้เสียง สี และกระบวนการทางจิตตปัญญานำพาเด็กๆ ให้รู้จักเข้าใจอารมณ์ที่เกิดขึ้น

ส่วนสื่อสารองค์กร

10 มิถุนายน 2564

ปั้นดิน : ใคร่ครวญโลกภายของเด็กน้อยชั้น 1

กิจกรรมนี้อยู่ในวิชาที่เรียกว่า “พื้นที่ชีวิต” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กๆ ได้ใคร่ครวญโลกภายในของตนเอง สามารถสร้างความสุขง่ายๆ ให้เกิดขึ้นได้กับตนเองและไม่ลืมที่จะแบ่งปันความรู้สึกดีๆ เผื่อแผ่ให้ผู้อื่นด้วย

ส่วนสื่อสารองค์กร

24 พฤษภาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

13 พฤษภาคม 2564

ชั้น 1 เปิดตลาดเรียนรู้เรื่อง “เงิน”

“กิจกรรมเปิดตลาด” พาเด็กๆ ชั้น 1 ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ฝึกการใช้จ่าย ให้รู้ค่าของเงิน ทั้งยังช่วยฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ผ่านสถานการณ์จริง

ส่วนสื่อสารองค์กร

26 เมษายน 2564

ชื่นใจได้เรียนรู้ชั้น 1 : วิมังสา ปีการศึกษา 2563

การนำเสนองานชื่นใจ…ได้เรียนรู้ โดยเด็กๆได้ช่วยกันวาดออกแบบโปสเตอร์เมนูอาหารเกี่ยวกับเมนูอาหารของตนเอง พร้อมทั้งนำเสนอ วิธีการทำ ประโยชน์ ผลการทดลองหลังการนำเมนูให้ผู้อื่นชิม การปรับปรุงให้เมนูน่าสนใจ

ส่วนสื่อสารองค์กร

19 มีนาคม 2564

ชื่นใจได้เรียนรู้ชั้น 2 : วิมังสา ปีการศึกษา 2563

“สกัดความรู้ สู่งานวิจัย”
จัดกลุ่มและบอกประโยชน์ของวัตถุดิบ เช่นผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็นต้น ในงานวิจัยตามหลักสารอาหาร ๕ หมู่ และถ่ายทอดเรื่องราวของการทำงานวิจัยผ่านชิ้นงาน

ส่วนสื่อสารองค์กร

17 มีนาคม 2564

Amazing Rain Forests

คาบเรียนนี้เป็นคาบเรียนที่คุณครู ESL พาเด็ก ๆ ชั้น 3 หลับตาฟังเสียงธรรมชาติในป่า Rain Forests แล้วใช้จินตนาการว่าเห็นได้ยินอะไร ได้ยินเสียงของสัตว์ชนิดใด

ส่วนสื่อสารองค์กร

5 มีนาคม 2564

พบธรรม…ยามเช้า

สำหรับเด็กเล็กๆ ในวัยประถมต้นแล้ว “นิทานสอนใจ” ยังคงสอดแทรกได้เสมอ เช้านี้ (16 กุมภาพันธ์ 2564 ) พระมหาเจริญชัย จาก วัดอมรินทราวาส ได้มาให้ธรรมะง่ายๆ ผ่านนิทานสอนใจกับเด็กๆ ช่วงชั้นที่ 1

ส่วนสื่อสารองค์กร

17 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2564

บรรยากาศเปิดให้มาโรงเรียนวันแรก (1 ก.พ. 64) วันนี้ โรงเรียนยังคงเคร่งครัดกับมาตรการความปลอดภัยก่อนเข้าพื้นที่มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และยังคงติดตั้งเจลแอลกอฮอล์กระจายตามจุดต่างๆ

ส่วนสื่อสารองค์กร

1 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

31 มกราคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

29 มกราคม 2564
1 2 5