ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ชั้น 3 ภาคเรียนฉันทะ 2564

มองย้อนสะท้อนตนถึงสิ่งที่ตนเองทำได้ดี ขณะเดียวกันก็ต้องวิเคราะห์ตนเองได้ว่าพร่องเรื่องใด ต้องพัฒนาอย่างไร เพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 สิงหาคม 2564

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 2 ภาคเรียนฉันทะ 2564

ใครที่ไม่ชอบทานมะเขือเทศ ชมคลิปนี้แล้ว อาจอยากลองชิมมะเขือเทศยิ่งขึ้น คุณประโยชน์มากมี แถมรสชาติก็อร่อยด้วยค่ะ

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 สิงหาคม 2564

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 1 ภาคฉันทะ 2564

สำหรับเด็กๆ ชั้น 1 ที่เพิ่งก้าวมาสู่ชั้นประถมนั้น คือความท้าทายที่บ้านและโรงเรียนต้องร่วมจับมือกันเพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 สิงหาคม 2564

Cluster diagram เครื่องมือช่วยคิด ชั้น 2

คุณครูเปิดโอกาสให้เด็กๆ เลือกผัก ผลไม้หลากหลายตามความสนใจเพื่อทำวิจัยพาเพลิน ในกระบวนการทำงาน

ส่วนสื่อสารองค์กร

23 กรกฎาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

18 กรกฎาคม 2564

ภูมิปัญญาภาษาไทยชั้น 3 : เป็นมนุษย์หรือเป็นคน

ข้อคิดที่น้องเซน ชั้น 3/4 ได้จากการเรียนรู้ในหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย หลังจากคุณครูให้นักเรียนอ่านบทอาขยานและชมวิดีโอการท่องบทอาขยาน เรื่อง “เป็นมนุษย์หรือเป็นคน” แล้วสร้างสรรค์ภาพวาดลายไทยนกยูง

ส่วนสื่อสารองค์กร

14 กรกฎาคม 2564

ระบายสีน้ำสะท้อนความสุข

เด็ก ๆ ชั้น 1 ได้เรียนรู้บูรณาการศาสตร์ทั้ง 3 ได้แก่ พัฒนาชีวิต ดนตรีชีวิต และแสนภาษา ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกนักสำรวจ” เริ่มต้นด้วยการให้นักสำรวจตัวน้อย “ประดิษฐ์พู่กันมหัศจรรย์” เพื่อบันทึกการเดินทาง

ส่วนสื่อสารองค์กร

28 มิถุนายน 2564

ความแตกต่างในตัวฉัน HBLC ชั้น 3

เด็กๆชั้น 3 ได้เรียนรู้อารมณ์ตัวเองผ่านกิจกรรมต่างๆที่คุณครูออกแบบโดยใช้เสียง สี และกระบวนการทางจิตตปัญญานำพาเด็กๆ ให้รู้จักเข้าใจอารมณ์ที่เกิดขึ้น

ส่วนสื่อสารองค์กร

10 มิถุนายน 2564

ปั้นดิน : ใคร่ครวญโลกภายของเด็กน้อยชั้น 1

กิจกรรมนี้อยู่ในวิชาที่เรียกว่า “พื้นที่ชีวิต” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กๆ ได้ใคร่ครวญโลกภายในของตนเอง สามารถสร้างความสุขง่ายๆ ให้เกิดขึ้นได้กับตนเองและไม่ลืมที่จะแบ่งปันความรู้สึกดีๆ เผื่อแผ่ให้ผู้อื่นด้วย

ส่วนสื่อสารองค์กร

24 พฤษภาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

13 พฤษภาคม 2564

ชั้น 1 เปิดตลาดเรียนรู้เรื่อง “เงิน”

“กิจกรรมเปิดตลาด” พาเด็กๆ ชั้น 1 ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ฝึกการใช้จ่าย ให้รู้ค่าของเงิน ทั้งยังช่วยฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ผ่านสถานการณ์จริง

ส่วนสื่อสารองค์กร

26 เมษายน 2564

ชื่นใจได้เรียนรู้ชั้น 1 : วิมังสา ปีการศึกษา 2563

การนำเสนองานชื่นใจ…ได้เรียนรู้ โดยเด็กๆได้ช่วยกันวาดออกแบบโปสเตอร์เมนูอาหารเกี่ยวกับเมนูอาหารของตนเอง พร้อมทั้งนำเสนอ วิธีการทำ ประโยชน์ ผลการทดลองหลังการนำเมนูให้ผู้อื่นชิม การปรับปรุงให้เมนูน่าสนใจ

ส่วนสื่อสารองค์กร

19 มีนาคม 2564
1 2 5