ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น2 : วิถีการกิน รักษาสมดุล ตามหลักธาตุเจ้าเรือน

โครงงานชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 2 เด็กๆ นำเสนอเมนูอาหารที่หลากหลายเพื่อปรับสมดุลตามหลักธาตุเจ้าเรือน ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

28 มีนาคม 2566

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น3 : เกษตรปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ชื่นใจได้เรียนรู้ชั้น 3 “เกษตรปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เป็นการนำเสนองานวิจัยของนักเรียนที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการทำให้ตนเองและสิ่งแวดล้อมปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตร

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

28 มีนาคม 2566

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น1 : ไส้เดือนเพื่อนรัก

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 1 ครั้งนี้ เรียนรู้เกี่ยวกับไส้ดิน เพื่อนตัวน้อยที่มีประโยชน์มากมายแก่ธรรมชาติของเราและมีหลากหลายสายพันธุ์กว่าที่เราคิดซะอีก!

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

28 มีนาคม 2566

เปิดตลาดคณิตในชีวิตประจำวัน

ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กๆ ชั้น 1 และ ชั้น 3 ถูกจำลองให้เป็นตลาดย่อมๆ เด็กๆ ผลัดกันเป็นคนขาย และคนซื้อ เพื่อเรียนรู้ นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

24 มีนาคม 2566

กิจกรรมประกวด “นิทานแสนดีจากพี่สู่น้อง” ครั้งที่ 1

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่มัธยมกับน้องอนุบาล ประถม ผ่านหนังสือนิทาน และสร้างนิสัยรักการอ่าน จึงเกิดการประกวดแต่งนิทานแสนดีจากพี่สู่น้องขึ้นมาเป็นครั้งแรก ในปี 2565 นี้

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

13 มีนาคม 2566

กิจกรรมวันมาฆบูชา 2565

เนื่องใน “วันมาฆบูชา” ที่จะถึงในวันจันทร์ ที่ 6 มีนาคมนี้ ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง วันนี้ (3 มีนาคม 2566) จึงมีกิจกรรมเทศนาธรรมเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้ถึงความสำคัญของวันดังกล่าว

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

10 มีนาคม 2566

ภาคสนามชั้น 1 วิมังสา 2565 : ไส้เดือน เพื่อนรัก

พื้นที่การเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนโดยไม่ใช้สารเคมีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนักเรียนชั้น 1 ในหัวข้อ “ไส้เดือน เพื่อนรัก” เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในรูปแบบต่างๆ

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

9 มีนาคม 2566

ภาคสนามชั้น 3 : วิมังสา 2565

ภาคเรียนวิมังสาของเด็กๆ ชั้น 3 เป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ครั้งนี้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

7 มีนาคม 2566

มาสร้างรูปร่างจากหลอดกันเถอะ

กิจกรรมแสนสนุกในวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นหนึ่ง พาเด็กๆ ประดิษฐ์ชิ้นงานตามความคิดสร้างสรรค์ จากหลอดสีสันสดใส

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

7 มีนาคม 2566

Open House เปิดบ้านการเรียนรู้…ช่วงชั้นประถม

เปิดบ้าน … การเรียนรู้ช่วงชั้นประถม
(สำหรับผู้ปกครองที่สนใจสมัครเรียนปีการศึกษา 2567)

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

13 กุมภาพันธ์ 2566

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

18 มกราคม 2566

เชิญร่วมเสวนา Mind the GAP! Talk

สภาครอบครัวฯ ร่วมกับโรงเรียนเพลินพัฒนาขอเชิญผู้ปกครอง คุณครู และผู้สนใจ ร่วมวง Mind The GAP Talk ผ่าน zoom

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

9 มกราคม 2566
1 2 11