ครูมานุษและสังคมศึกษา (ครูสังคมศึกษาระดับมัธยม)

ครูมานุษและสังคมศึกษา (ครูสังคมศึกษาระดับมัธยม) 2 อัตรา สอนประวัติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์มัธยม 1- 6

ดาวรรณ สดสร้อย

9 กันยายน 2564

โรงเรียนเพลินพัฒนา

30 กันยายน 2563