รวมใจ..รวมพลังเพื่อศิษย์

โครงการนี้ทีมครูมัธยมร่วมออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอำนวยความสะดวก (Facilitator) สิ่งที่เป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

21 พฤศจิกายน 2563

Visual Thinking

ทีมคุณครูฝ่ายมัธยมเข้าร่วมอบรม Visual Thinking “คิดเป็น…เห็นภาพ” เพื่อฝึกการคิดเชื่อมโยง สามารถจับประเด็น เข้าใจเรื่องราวได้อย่างรวดเร็ว

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

31 ตุลาคม 2563

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

19 สิงหาคม 2563

Open Class 2019

” Open Class 2019 ” นับเป็นครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนเพลินพัฒนาได้เปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่สนใจกว่า 30 แห่งรวมทั้งสิ้น 167 คนในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และอื่นๆ จากทั่วประเทศ

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

28 สิงหาคม 2562

Open House ESL

เปิดบ้านเสวนา สนทนาภาษาอังกฤษ Open House ESL
ในวันอังคารที่ 3 กรกฏาคมที่ผ่านมา กลุ่มสาระภาษาอังกฤษและช่วงชั้นมัธยมได้จัดกิจกรรม “Open House ESL” สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้น 6 ได้เข้าร่วมพบปะ พูดคุยและทำความเข้าใจเบื้องต้น

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

9 กรกฎาคม 2562