รวมใจ..รวมพลังเพื่อศิษย์

โครงการนี้ทีมครูมัธยมร่วมออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอำนวยความสะดวก (Facilitator) สิ่งที่เป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

21 พฤศจิกายน 2563

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

19 สิงหาคม 2563

Open Class 2019

” Open Class 2019 ” นับเป็นครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนเพลินพัฒนาได้เปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่สนใจกว่า 30 แห่งรวมทั้งสิ้น 167 คนในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และอื่นๆ จากทั่วประเทศ

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

28 สิงหาคม 2562

Open House ESL

เปิดบ้านเสวนา สนทนาภาษาอังกฤษ Open House ESL
ในวันอังคารที่ 3 กรกฏาคมที่ผ่านมา กลุ่มสาระภาษาอังกฤษและช่วงชั้นมัธยมได้จัดกิจกรรม “Open House ESL” สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้น 6 ได้เข้าร่วมพบปะ พูดคุยและทำความเข้าใจเบื้องต้น

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

9 กรกฎาคม 2562