คำถามสุดท้ายของปี จากเด็กชายหลังห้อง

ที่ครูต้อง เลือกจะเป็นครูก็เพราะว่า การเป็นครูจะทำให้เราได้เก็บรักษาความทรงจำวิเศษสุดในช่วงวัยเด็กของเราเอาไว้ ทุกๆ วันของการทำงานครู

ส่วนสื่อสารองค์กร

10 มกราคม 2565

สอนเสวนาสู่การเรียนรู้เชิงรุก

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อชี้แนวทางจัดการเรียนรู้แบบที่เรียกว่า active learning หรือการเรียนรู้เชิงรุก

ส่วนสื่อสารองค์กร

28 ธันวาคม 2564

ชื่นใจ..ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ 19

การพัฒนางานประจำด้วยการวิจัย โดยคุณครูนำปัญหาหรือสิ่งที่อยากพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการวิจัย และนำผลลัพธ์ที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ส่วนสื่อสารองค์กร

12 เมษายน 2564

เติมความรู้ครูฝ่ายสำนักอำนวยการ

สร้างพลังในการทำงานให้ทีมคุณครูฝ่ายสำนักอำนวยการในช่วงปิดภาคเรียนผ่านเวิร์คช็อปสนุกๆ “Design Thinking” ที่ช่วยฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 เมษายน 2564

เรื่องเล่าการเรียนรู้ใน “วันครู”

ครูสุ – สุภาพร กฤตยากรนุพงศ์ โค้ชหลักในการสอนคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนเพลินพัฒนา และคุณครูจากโรงเรียนต่างๆ อีกหลายท่าน
เมื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เรียกร้องให้ ‘ครู’ ผันตัวเองจาก ‘ผู้สอน’ มาเป็น ‘ผู้ก่อการ’ (Change Agent) ‘ครูเพื่อศิษย์’

ส่วนสื่อสารองค์กร

16 มกราคม 2564

ครูเพื่อศิษย์ สร้างการเรียนรู้สู่ระดับเชื่อมโยง

ครูเพื่อศิษย์ สร้างการเรียนรู้สู่ระดับเชื่อมโยง ติดตามเรื่องเล่าการเรียนรู้อีกหลากหลายเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้

ส่วนสื่อสารองค์กร

28 ธันวาคม 2563

ความเพียรของ “ครูนัท”

ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปในรั้วเพลินพัฒนาสิ่งหนึ่งที่สัมผัสและรับรู้ได้คือความมุ่งมั่น ตั้งใจของคุณครูที่ไม่เคยหยุดพัฒนา

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

12 พฤศจิกายน 2563

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ 18

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (ภาคค […]

ส่วนสื่อสารองค์กร

29 ตุลาคม 2563

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ 15

ชื่นใจได้เรียนรู้…ภาคครูเพลินครั้งที่ 15 เมื่อ 25 – 27 มีนาคม 2562 มีเป้าหมายเพื่อให้คุณครูเห็นภาพห้องเรียนที่เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างแท้จริง

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

29 มีนาคม 2562

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๑๒

เปิดชั้นเรียน “หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย” ชั้น ๕ โดยคุณครูสาธิตา รามแก้ว เพื่อให้เพื่อนครูได้ร่วมสังเกตวิธีจัดกระบวนการเรียนการสอนในงานชื่นใจ…ได้เรียนรู้(ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๑๒

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

19 ตุลาคม 2560

ชื่นใจได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๑๑

“ตามความเห็นของผมการเดินทางของการเรียนรู้ของคณะครูเพลินพัฒนา (ประถม) ปีนี้เกิดการเรียนรู้แบบก้าวกระโดด ”ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวสะท้อนการเรียนรู้ งาน “ชื่นใจ…ได้เรียนรู้” (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๑๑

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

27 เมษายน 2560

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลินฯ) ครั้งที่ ๑๐

มื่อคุณครูต้องลองไปนั่งในใจเด็กให้ได้ผ่านห้องเรียนสาธิตคณิตศาสตร์ ชั้น ๓ ของคุณครูสุภาพร กฤตยากรนุพงศ์ คูณครูวิชาการโดยมีเพื่อนครูเป็นผู้เรียน

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

20 ตุลาคม 2559
1 2