ส่วนสื่อสารองค์กร

8 ตุลาคม 2564

เตรียมความพร้อมก่อนรับวัคซีน SINOPHARM

เตรียมความพร้อมก่อนรับวัคซีน SINOPHARM
สำหรับนักเรียนเพลินพัฒนา อายุ 10 – 18 ปี
รับวัคซีนวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

1 ตุลาคม 2564

การเรียนรู้ pbl ในยุคโควิด

ชา PBL (Problem Base Learning) ในยุคที่ต้องเป็นการเรียนรู้แบบ Home base learning community หรือ HBLC ของนักเรียนมัธยมในเทอมนี้เน้นการทำโครงงานที่ใช้ปัญหาของมนุษย์เป็นศูนย์กลางหรือรูปแบบกระบวนการ Design Thinking

ส่วนสื่อสารองค์กร

8 กันยายน 2564

เสวนา เลี้ยงลูกเชิงบวก ผนวกวินัย เสริมการสื่อสาร สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ขอแบ่งปันสาระน่ารู้สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ที่มีลูกน้อยปฐมวัยเพื่อเพิ่มเติมเทคนิคดีๆ ในการเลี้ยงลูก กับเสวนา Positive Parenting : เลี้ยงลูกเชิงบวก ผนวกวินัย เสริมการสื่อสาร สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ส่วนสื่อสารองค์กร

7 กันยายน 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

3 กันยายน 2564

วรรณรูป “อีกา” ชั้น 1

“อีกา” ได้ถูกหยิบยกมาสอนเด็กๆ ชั้น 1 ในหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย โดยมุ่งหมายให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ตัวสะกด และรู้จักการสังเกตตำแหน่งของสระต่างๆ

ส่วนสื่อสารองค์กร

31 สิงหาคม 2564

มีอะไรซ่อนอยู่ในเพลินศิลปะ : น้องเตรียมอนุบาล

มีอะไรซ่อนอยู่ในเพลินศิลปะ
“สีล่องหน” ของน้องเตรียมอนุบาล
กว่าจะมาเป็น 1 แผน
ที่ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
ครูแอ๊นท์ใช้ “ทุกนาที” อย่างมีความหมาย
เพื่อให้หนูน้อยน้องเตรียมอนุบาล
เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ

ส่วนสื่อสารองค์กร

26 สิงหาคม 2564

ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่16

ชื่นชม..ชื่นใจ น้องเปรม – ด.ช.ณธีร์ ธนาบริบูรณ์ ชั้น 7 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงในงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่16

ส่วนสื่อสารองค์กร

25 สิงหาคม 2564

ห้ อ ง พั ก ใ จ ค รู

การเสวนา เรื่อง
ห้ อ ง พั ก (ใจ) ค รู : เสริมพลังใจ ครู-นักเรียน รั บ มื อ ค ว า ม เ ค รี ย ด จากการเรียนรู้ออนไลน์ ยุค COVID-19

ส่วนสื่อสารองค์กร

25 สิงหาคม 2564

จดหมายจากปลายเท้า

3 นาทีของการรับชม เด็กๆ ตั้งใจฟังอย่างนิ่งเงียบ เรื่องราวอันทรงพลังนี้ได้เข้าไปเกาะเกี่ยวความรู้สึกให้เด็กๆ ค่อยๆมองปัญหาของตัวเองเล็กลง

ส่วนสื่อสารองค์กร

25 สิงหาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

24 สิงหาคม 2564

นาวา…แห่งความเพียร

เมื่อพูดถึงความเพียรพยายาม คุณครูจึงนึกถึงเรื่องพระมหาชนกที่ฝากข้อคิดในเรื่องของความอดทน ความเพียรไปสู่ความสำเร็จจึงกลายมาเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับภาคเรียนวิริยะ

ส่วนสื่อสารองค์กร

23 สิงหาคม 2564
1 2 20