โรงเรียนเพลินพัฒนา

12 ตุลาคม 2563

โรงเรียนเพลินพัฒนา

30 กันยายน 2563

บิ๊วท์ ศิษย์เพลิน รุ่นที่ … ได้รับรางวัลจาก GSSE มธ.

ขอแสดงความยินดีกับ “บิ้ว – นิพิฐพนธ์ ทองพันธุ์” ศิษย์เก่าเพลินพัฒนารุ่นที่ 8 กับรางวัล “GSSE Innovator” รางวัลที่เกิดจากการนำสิ่งที่เรียนในห้องไปใช้จริงในการสร้าง Social entreprise หรือ innovation

โรงเรียนเพลินพัฒนา

23 กันยายน 2563

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฐาน 3D

ปัจจุบันสื่อมัลติมีเดียมีบทบาทสำคัญมากในภาคธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ หรือภาพ 3D ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ อนิเมชั่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ

โรงเรียนเพลินพัฒนา

22 กันยายน 2563
1 2 3