โรงเรียนเพลินพัฒนา

29 สิงหาคม 2564

โรงเรียนปรับการเรียนการสอนแบบวิถีใหม่ ในช่วงโควิด-19

ในทุกๆ เช้า ของโรงเรียนเพลินพัฒนาแห่งนี้ เป็นที่ยังต้องให้เด็กได้เรียนรู้ ยังให้เด็กได้เรียนรู้ ในช่วงที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กว่า 1,300 คน 

โรงเรียนเพลินพัฒนา

12 ตุลาคม 2563
1 2 4