โรงเรียนเพลินพัฒนา ร่วมกิจกรรมส่งต่อมรดกทางปัญญาของท่านอาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา

Click เพื่อรับชมกิจกรรมส่งต่อมรดกทางปัญญาของท่านอาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา
ร่วมส่งต่อมรดกทางปัญญา โดย โรงเรียนเพลินพัฒนาในหัวข้อ


“Capability of Learning Without Understanding”
ด็กมีความสามารถในการเรียน โดยไม่เข้าใจ

ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ เวลา 14.00 – 15.30 น.

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ : https://www.facebook.com/momdusdi.paribatranaayudhya

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565