คนสวน

  • ดูแล บำรุงรักษา สวน ต้นไม้ จัดบรรยากาศภายในโรงเรียน
  • หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
  • เคยผ่านประสบการณ์ทำงานด้านสวน ต้นไม้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ