เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และความปลอดภัย(ช่างซ่อมบำรุง)

  • ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
  • ดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียน งานช่างซ่อมบำรุง ภายในโรงเรียนทุกประเภท
  • หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
  • อายุไม่เกิน 45 ปี
  • มีความถนัดงานช่างทุกประเภท (ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ ระบบน้ำ งานไม้ ฯลฯ)
  • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีใจรักการบริการ