แผนที่ภายในโรงเรียน

สำนักงาน

ส่วนงานรับสมัครนักเรียน 
ส่วนสื่อสารองค์กร 
ฝ่ายบุคคล 
แผนกการเงินและบัญชี

อาคารอนุบาล

เตรียมอนุบาล
อนุบาล

เรือนประถมต้น
เรือนประถมปลาย

เรือนอาหารชุมชน

ห้องน้ำ
ตู้ ATM

สนามบาส

อาคารสระว่ายน้ำ
เรือนไมตรี

ธุรการกลาง 
กิจกรรมพิเศษ 
ทะเบียน 
โภชนาการ 
สุขภาวะ 
อาคารสถานที่และความปลอดภัย

เรือนอาหารชุมชน

ร้านค้าชุมชน
ห้องน้ำ
ตู้ ATM

ลานจอดรถ

สำหรับครูและบุคลาการ

ห้องน้ำ

สำนักงาน
เรือนอาหารชุมชน
เรือนไมตรี


ตู้ ATM

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(Bank of Ayudhya)

เรือนพยาบาล

ลานจอดรถ P1

รองรับรถได้ 60 คัน