เยี่ยมชมโรงเรียน

โรงเรียนเพลินพัฒนาพิจารณาการเปิดเยี่ยมชมโรงเรียน

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รูปแบบ Onsite

เยี่ยมชมโรงเรียนในสถานที่จริง

ทุกวันอังคาร รอบเวลา 09.30 น. และ 13.30 น.
มีเงื่อนไขการเข้าเยี่ยมชม ดังนี้

  • จำกัดจำนวน 6 ครอบครัว/รอบ
  • หากผู้เข้าเยี่ยมชมมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก กรุณาแจ้งโรงเรียนล่วงหน้า เพื่อนัดหมายรอบวันและเวลาใหม่อีกครั้ง

สนใจเยี่ยมชมโรงเรียน

หรือ

Add LINE
โรงเรียนเพลินพัฒนา

Line Official ID

@plearnpattana

หรือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • 02 885 2670 – 5 ต่อ 111 หรือ 222
  • 063 924 7479

ทั้งนี้ โรงเรียนจะติดต่อผู้ปกครองเพื่อนัดหมายรอบเยี่ยมชม
หลังจากผู้ปกครองลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะ

กลับไปด้านบน