ร่วมงานกับเพลินพัฒนา

 • โรงเรียนเพลินพัฒนาเชื่อมั่นและเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 • เราเชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพและพัฒนาได้อย่างไม่สิ้นสุดด้วยความเพียร
 • เราเชื่อมั่นว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้เสมอ
 • เราเชื่อมั่นในกระบวนการและนวัตกรรม

ส่วนงานบุคคล

 • 02 885 2670 – 5 ต่อ 510 หรือ 511
 • 087 818 2576
 • hr@plearnpattana.ac.th

โรงเรียนเพลินพัฒนา เป็นโรงเรียนแนวใหม่ที่เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมปลาย ต้องการรับสมัครครูไฟแรงที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะทุ่มเท
เพื่อสร้างเด็กไทยสายพันธุ์ใหม่ให้สนุกกับการเรียนรู้ และมีศักยภาพรอบด้าน เปิดรับตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 • ยินดีพิจารณาผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น
 • รักงานด้านการศึกษา  และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่ 
 • มีบุคลิกภาพดี  มนุษยสัมพันธ์ดี  มีความรับผิดชอบสูง  ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีทัศนคติดีต่องานและองค์กร
 • มีบุคลิกสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
 • มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  และภาษาอังกฤษ
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
กลับไปด้านบน