เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และความปลอดภัย (ช่างซ่อมบำรุง)

  • ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
  • ดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียน งานช่างซ่อมบำรุง ภายในโรงเรียนทุกประเภท
  • หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความถนัดงานช่างทุกประเภท (ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ ระบบน้ำ งานไม้ งานก่อสร้าง ฯลฯ)
  • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีใจรักการบริการ
  • สามารถทำงานวันหยุดได้