หน้าแรก

โรงเรียนเพลินพัฒนา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม

อนุบาล

Kindergarden

"สนุกในวันอนุบาล"

ประถมต้น

Key Stage 1

"ชวนสืบค้นในวัยประถม"

ประถมปลาย

Key Stage 2

"ชวนสืบค้นในวัยประถม"

มัธยม

Secondary School

"ท้าทายศักยภาพในวัยมัธยม"

โรงเรียนเพลินพัฒนา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิ สั ย ทั ศ น์

เพลินพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ที่มุ่งสร้างผู้เรียน ให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองร่วมกัน
เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของชีวิตและสังคม

โรงเรียนเพลินพัฒนา
ได้รับอนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่
เพื่อจัดการเรียนการสอนได้

ตามมติ คณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564

Highlight

ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ
ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ

อนุบาล

ก้าวแรกแห่งความสุข สนุกได้เรียนรู้ อยู่อย่างปลอดภัย โรงเรียนเพลินพัฒนา

ประถม

ซึ่งเป็นทางสายกลางในการพัฒนาเยาวชนอย่างพอเหมาะพอดี สอดคล้องกับพัฒนาการของช่วงวัย บริบทของสังคมที่แวดล้อม และบริบทของสังคมโลก เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างพลิดเพลิน และเติบโตอย่างมีความสุข

มัธยม

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคนร่วมกัน เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของชีวิตและสังคม

เรื่องเล่าเพลินพัฒนา

ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ
ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ

  •   Back
  • เรื่องเล่าศิษย์เพลิน
  • ผลงานศิษย์เพลิน
  • ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย
Hack the Project: Story Telling #1

เราผ่านการเปิดๆ ปิดๆ โรงเรียนมาหลายครั้งใน 2 ปีนี้ ทำให้การเรียนการสอนเม้จะ on…on off…off ไปบ้าง แต่…

ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 : เส้นทางแห่งสายน้ำกับสาวน้อยแล่นเรือใบ

เส้นทางแห่งสายน้ำกับสาวน้อยแล่นเรือใบ "ชาลิสา กฤตนัย (จูล) ชั้น 12" ตามรอยในหลวง ร.9 แล่นใบข้ามอ่าวไ…

เปิดจอมาเจอกัน : ชวนคิดชวนคุยกับ Rambler

ข้อคิดสำคัญจากวงพุดคุย “เปิดจอมาเจอกัน” วงพูดคุยสบายๆ ของชุมชนเพลินพัฒนาช่วงหลังเลิกงาน ตอน ศิษย์เก่…

พี่ปั้น ศิษย์เก่าเพลินพัฒนา รุ่นที่ 6

พี่ปั้น - ปติมา จงยิ่งศิริ ศิษย์เก่าเพลินพัฒนา รุ่นที่ 6 พาไปชมเส้นทางนักเทควันโดเบอร์ 1 ของชาวไทย "…

พี่ศิษย์เก่าพบน้องชั้น 12

รุ่นพี่ศิษย์เก่าพบปะรุ่นน้องชั้น 12 เพื่อเปิดพื้นที่ให้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้สึกในแง่มุม…

Rambler : TFF Challenge 2021

ยังคงเดินหน้าเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารอย่างต่อเนื่องสำหรับ "พี่บิวท์ - นายนิพิฐพนธ์ ทอ…

เส้นทางของ 3 สาวนักสร้างสรรค์

ชวนเปิดมุมมองสำหรับเด็กๆ ที่ชื่นชอบงานออกแบบและนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งยังได้ลงมือปฏิบัติฝึกฝนประสบการณ์ตร…

เรื่องดีๆ พี่ชั้น 12 : เมี่ยวบนเส้นทางหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

“เมี่ยว - นางสาวธัญธร โอฬารริกสุภัค” ศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ …

เรื่องดีๆ พี่ชั้น 12 : เรียนรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการ

เรื่องดีๆ จากพี่ชั้น 12 (ปีการศึกษา 2563) “เคนนี่ - นายรวิศุทธ์ จตุจินดา” ศึกษาต่อสาขาวิชาความสัมพัน…

แสดงเพิ่มเติม

ไม่มีเนื้อหาเพิ่มเติมแล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ
ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ

  •   Back
  • เรื่องเล่าเพลินพัฒนา
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประมวลข่าว
  • เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (โควิด‑19)
  • รายการโทรทัศน์
  • เกี่ยวกับ PM 2.5
  • กิจกรรมที่จัดโดยผู้ปกครอง
  • มหกรรมดนตรี
  • HBLC
แสดงเพิ่มเติม

ไม่มีเนื้อหาเพิ่มเติมแล้ว

ประมวลข่าว

ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ
ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ