Plearnpattana School’s Calendar

ปฏิทินโรงเรียน

พฤศจิกายน 2020

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
 • เปิดภาคเรียนจิตตะ อนุบาล - ชช.2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 • เรียนเสริมการเรียนรู้ (ทุกช่วงชั้น)
20
 • เรียนเสริมกาารเรียนรู้ (ทุกช่วงชั้น)
21
22
23
24
25
26
 • สอบ SAT นักเรียนชั้น 4-12
27
 • กิจกรรมลูกเสือชั้น 7-8 Day trip มหิดล /
 • กิจกรรมลูกเสือชั้น 9 อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
28
29
30

26 พฤศจิกายน 2020
 • สอบ SAT นักเรียนชั้น 4-12

  26 พฤศจิกายน 2020  9:00 น. - 12:00 น.

  See more details

27 พฤศจิกายน 2020
 • กิจกรรมลูกเสือชั้น 7-8 Day trip มหิดล /

  27 พฤศจิกายน 2020  9:00 น. - 16:00 น.
  ห้องประชุมเพลินพัฒนา

  See more details

 • กิจกรรมลูกเสือชั้น 9 อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

  27 พฤศจิกายน 2020  9:00 น. - 16:00 น.
  ห้องประชุมเพลินพัฒนา

  See more details

7 ธันวาคม 2020
 • *เรียนตามปกติ (ทุกช่วงชั้น)

  7 ธันวาคม 2020

  See more details

 • *ภาคสนามชั้น 8 เยือนถิ่นอีสานใต้ สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรม

  7 ธันวาคม 2020  5:30 น. - 9 ธันวาคม 2020  18:00 น.
  จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์

  See more details

8 ธันวาคม 2020
 • *ภาคสนามชั้น 8 เยือนถิ่นอีสานใต้ สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรม

  7 ธันวาคม 2020  5:30 น. - 9 ธันวาคม 2020  18:00 น.
  จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์

  See more details

9 ธันวาคม 2020
 • *ภาคสนามชั้น 8 เยือนถิ่นอีสานใต้ สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรม

  7 ธันวาคม 2020  5:30 น. - 9 ธันวาคม 2020  18:00 น.
  จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์

  See more details

10 ธันวาคม 2020
 • *วันรัฐธรรมนูญ (หยุด)

  10 ธันวาคม 2020

  See more details

11 ธันวาคม 2020
 • * หยุดเรียนแทน วันที่ 7 ธันวาคม 2563

  11 ธันวาคม 2020

  See more details

19 ธันวาคม 2020
 • ปฏิบัติธรรมประจำปี 2563

  19 ธันวาคม 2020 - 20 ธันวาคม 2020  
  โรงเรียนเพลินพัฒนา, 33/39-40 ถนน สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 ประเทศไทย

  See more details

20 ธันวาคม 2020
 • ปฏิบัติธรรมประจำปี 2563

  19 ธันวาคม 2020 - 20 ธันวาคม 2020  
  โรงเรียนเพลินพัฒนา, 33/39-40 ถนน สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 ประเทศไทย

  See more details

21 ธันวาคม 2020
 • ตรวจถันยรักษ์

  21 ธันวาคม 2020  8:30 น. - 25 ธันวาคม 2020  14:00 น.
  ข้างอาคารมัธยม เพลินพัฒนา

  ขอเปิดใน 3 วันแรกก่อน

  See more details

22 ธันวาคม 2020
 • ตรวจถันยรักษ์

  21 ธันวาคม 2020  8:30 น. - 25 ธันวาคม 2020  14:00 น.
  ข้างอาคารมัธยม เพลินพัฒนา

  ขอเปิดใน 3 วันแรกก่อน

  See more details

23 ธันวาคม 2020
 • ตรวจถันยรักษ์

  21 ธันวาคม 2020  8:30 น. - 25 ธันวาคม 2020  14:00 น.
  ข้างอาคารมัธยม เพลินพัฒนา

  ขอเปิดใน 3 วันแรกก่อน

  See more details