เยี่ยมชมโรงเรียน

เยี่ยมชมโรงเรียน

โรงเรียนเพลินพัฒนาพิจารณาการเปิดเยี่ยมชมโรงเรียน

ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี ตั้งแต่ 16 สิงหาคม 65 เป็นต้นไป

โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1

Onsite

เยี่ยมชมโรงเรียนในสถานที่จริง

รอบเวลา 09.30 น. มีเงื่อนไขการเข้าเยี่ยมชม ดังนี้

  • จำกัดจำนวน 3 ครอบครัว/รอบ ครอบครัวละ 2 ท่าน (รวม 6 ท่าน)
  • ส่งผลตรวจ ATK ล่วงหน้าภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนถึงวันนัดเยี่ยมชมโรงเรียน

รูปแบบที่ 2

Online

เยี่ยมชมโรงเรียนผ่านระบบ Zoom

รอบเวลา 13.30 น.

สนใจเยี่ยมชมโรงเรียน

หรือ

Add LINE
โรงเรียนเพลินพัฒนา

Line Official ID

@plearnpattana

หรือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • 02 885 2670 – 5 ต่อ 111 หรือ 222
  • 063 924 7479