เยี่ยมชมโรงเรียน

เยี่ยมชมและสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม

และซึมซับกับบรรยากาศด้วยตัวคุณเอง

และเรายินดีที่จะให้ข้อมูล พูดคุยและตอบคำถาม

สำหรับบางท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาเยี่ยมชมเรา

ข้อมูลทั่วไปสำหรับการเข้ามาเยี่ยมชม

  • เปิดให้เยี่ยมชม ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี
  • วันละ 2 รอบ – รอบ 09.30 น. สำหรับเยี่ยมชมช่วงชั้นอนุบาล และ รอบ 13.30 น. สำหรับเยี่ยมชมช่วงชั้นประถม – มัธยม
  • ติดต่อเพื่อนัดวันและเวลาเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้า

ติดต่อส่วนงานรับสมัครนักเรียน

  • 02 885 2670 – 5 ต่อ 111 หรือ 222
  • 063 924 7479
  • pr@plearnpattana.ac.th