เยี่ยมชมโรงเรียน

เยี่ยมชมโรงเรียน
ในรูปแบบออนไลน์

ในสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังไม่สามารถเปิดให้มาโรงเรียนได้ และโรงเรียนยังคงต้องเข้มงวดมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 จึงได้ปรับรูปแบบการเยี่ยมชมโรงเรียน จากเดิมที่เปิดให้ผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่และบรรยากาศภายในโรงเรียน ปรับเป็นรูปแบบ

“ออนไลน์” ผ่าน

โดยจะร่วมพูดคุยกันในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 • สภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่
 • การจัดการเรียนการสอนช่วงชั้นต่างๆ
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้
 • HBLC – Home Based Learning Community

รอบการเยี่ยมชม
แบบออนไลน์

ทุกวันอังคาร และวันพฤหัส

รอบเช้า

9.30 น.

รอบบ่าย

13.30 น.

สนใจเยี่ยมชมโรงเรียน
แบบออนไลน์

หรือ

Add LINE
โรงเรียนเพลินพัฒนา

Line Official ID

@plearnpattana

หรือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • 02 885 2670 – 5 ต่อ 111 หรือ 222
 • 063 924 7479

แบ่งปันเรื่องนี้

เยี่ยมชมโรงเรียน
ออนไลน์

ในสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังไม่สามารถเปิดให้มาโรงเรียนได้ และโรงเรียนยังคงต้องเข้มงวดมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 จึงได้ปรับรูปแบบการเยี่ยมชมโรงเรียน จากเดิมที่เปิดให้ผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่และบรรยากาศภายในโรงเรียน ปรับเป็นรูปแบบ

เยี่ยมชมโรงเรียนออนไลน์
ผ่าน

โดยจะร่วมพูดคุยกันในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
 • สภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่
 • การจัดการเรียนการสอนช่วงชั้นต่างๆ
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้
 • HBLC – Home Based Learning Community

รอบการเยี่ยมชม
แบบออนไลน์

ทุกวันอังคาร และวันพฤหัส

รอบเช้า

9.30 น.

รอบบ่าย

13.30 น.

สนใจเยี่ยมชมโรงเรียน
แบบออนไลน์

หรือ

Add LINE
โรงเรียนเพลินพัฒนา

@plearnpattana

หรือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • 02 885 2670 – 5 ต่อ 111 หรือ 222
 • 063 924 7479

เยี่ยมชมและสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม

และซึมซับกับบรรยากาศด้วยตัวคุณเอง

และเรายินดีที่จะให้ข้อมูล พูดคุยและตอบคำถาม

สำหรับบางท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาเยี่ยมชมเรา

ข้อมูลทั่วไปสำหรับการเข้ามาเยี่ยมชม

 • เปิดให้เยี่ยมชม ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี
 • วันละ 2 รอบ – รอบ 09.30 น. สำหรับเยี่ยมชมช่วงชั้นอนุบาล และ รอบ 13.30 น. สำหรับเยี่ยมชมช่วงชั้นประถม – มัธยม
 • ติดต่อเพื่อนัดวันและเวลาเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้า

ติดต่อส่วนงานรับสมัครนักเรียน

 • 02 885 2670 – 5 ต่อ 111 หรือ 222
 • 063 924 7479
 • pr@plearnpattana.ac.th