เยี่ยมชมโรงเรียน

เยี่ยมชมโรงเรียน

โรงเรียนเพลินพัฒนาพิจารณาการเปิดเยี่ยมชมโรงเรียน

โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1

Onsite

เยี่ยมชมโรงเรียนในสถานที่จริง

ทุกวันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน
รอบเวลา 09.30 น. และ 13.30 น.
มีเงื่อนไขการเข้าเยี่ยมชม ดังนี้

  • จำกัดจำนวน 5 ครอบครัว/รอบ ครอบครัวละ 2 ท่าน (รวม 10 ท่าน)
  • หากผู้เข้าเยี่ยมชมมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก กรุณาแจ้งทางโรงเรียนล่วงหน้าก่อนวันเข้าเยี่ยมชม เพื่อนัดหมายการเยี่ยมชมโรงเรียนใหม่อีกครั้ง

รูปแบบที่ 2

Online

เยี่ยมชมโรงเรียนผ่านระบบ Zoom

รอบเวลาการเยี่ยมชมจะแจ้งให้ทราบ
หลังจากผู้ปกครองลงทะเบียน

ทั้งนี้ โรงเรียนจะติดต่อผู้ปกครองเพื่อนัดหมายรอบเยี่ยมชม
หลังจากผู้ปกครองลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะ

สนใจเยี่ยมชมโรงเรียน

หรือ

Add LINE
โรงเรียนเพลินพัฒนา

Line Official ID

@plearnpattana

หรือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • 02 885 2670 – 5 ต่อ 111 หรือ 222
  • 063 924 7479