ติดต่อเรา

ยินดีต้อนรับ

เข้าสู่โรงเรียนของเรา

ภาษาไทย

โรงเรียนเพลินพัฒนา
33/39-40 ถนนสวนผัก
แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170

 • 02 885 2670 – 5
 • 02 885 2670 – 5 ต่อ 502
English

Plearnpattana School
33/39-40 Suanphak Rd.
Sala Thammasop,
Thawi Watthana,
Bangkok 10170. Thailand.

 • 02 885 2670 – 5
 • 02 885 2670 – 5 and 502

ศูนย์ประสานงานกลาง

ธุรการกลาง กิจกรรมพิเศษ ทะเบียน โภชนาการ สุขภาวะ อาคารสถานที่และความปลอดภัย

 • 02 885 2670 – 5 ต่อ 0, 500 หรือ 503

สื่อสารองค์กร

 • 02 885 2670 – 5 ต่อ 540, 541 หรือ 542
 • 063 924 7479

ส่วนงานรับสมัครนักเรียน

 • 02 885 2670 – 5 ต่อ 111 หรือ 222
 • 063 924 7479

ร่วมงานกับเรา

ส่วนงานบุคคล

 • 02 885 2670 – 5 ต่อ 510 หรือ 511
 • 087 818 2576
 • hr@plearnpattana.ac.th