ติดต่อเรา

ยินดีต้อนรับ

เข้าสู่โรงเรียนของเรา

ภาษาไทย

โรงเรียนเพลินพัฒนา
33/39-40 ถนนสวนผัก
แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170

  • 02 885 2670 – 5
  • 02 885 2670 – 5 ต่อ 502
English

Plearnpattana School
33/39-40 Suanphak Rd.
Sala Thammasop,
Thawi Watthana,
Bangkok 10170. Thailand.

  • 02 885 2670 – 5
  • 02 885 2670 – 5 and 502