ติดต่อเรา

ยินดีต้อนรับ

เข้าสู่โรงเรียนของเรา

ภาษาไทย

โรงเรียนเพลินพัฒนา
33/39-40 ถนนสวนผัก
แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170

  • 02 885 2670 – 5
  • 02 885 2670 – 5 ต่อ 502
English

Plearnpattana School
33/39-40 Suanphak Rd.
Sala Thammasop,
Thawi Watthana,
Bangkok 10170. Thailand.

  • 02 885 2670 – 5
  • 02 885 2670 – 5 and 502

ศูนย์ประสานงานกลาง

ธุรการกลาง กิจกรรมพิเศษ ทะเบียน โภชนาการ สุขภาวะ อาคารสถานที่และความปลอดภัย

  • 02 885 2670 – 5 ต่อ 0, 500 หรือ 503

ส่วนงานรับสมัครนักเรียน

  • 02 885 2670 – 5 ต่อ 111 หรือ 222
  • 063 924 7479

ร่วมงานกับเรา

ส่วนงานบุคคล

  • 02 885 2670 – 5 ต่อ 510 หรือ 511
  • 087 818 2576
  • hr@plearnpattana.ac.th