วิสัยทัศน์
ของฝ่ายมัธยม

คือ การเตรียมพร้อมให้นักเรียน
ก้าวสู่เป้าหมาย อยู่ดีมีสุข (Well-being) โดยคำนึงถึงความแตกต่าง และความต้องการของนักเรียน ครอบครัว และสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No one left behind)

วัฒนธรรม
ของฝ่ายมัธยม

คือ การเคารพความแตกต่าง การมีส่วนร่วม การใส่ใจกัน และให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่มีการรับฟังกันเป็นฐาน

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
ของฝ่ายมัธยม

ให้ความสำคัญกับ การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง ในบรรยากาศของการเป็น พื้นที่ปลอดภัยและได้เรียนรู้ของทุกคน ทั้งนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง  โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
  • ทิศทางของบ้านและโรงเรียนไปทางเดียวกัน
  • กระบวนการ เทคนิค เครื่องมือทางศาสตร์การศึกษา การเรียนรู้ และพัฒนาการมนุษย์
  • บรรยากาศปลอดภัยได้เรียนรู้
  • หน่วยการเรียนรู้ และระบบการดูแลนักเรียน
  • กฎและกติกาของโรงเรียน ข้อตกลงที่มีส่วนร่วมในช่วงชั้น และการให้ผลการกระท
  • โครงงาน ภาคสนาม ชิ้นงาน กิจกรรมพิเศษ และพื้นที่/เวทีให้นักเรียนแสดงศักยภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพเต็ม

เป้าหมายในการพัฒนา
นักเรียนมัธยม 

ด้านร่างกายและจิตใจ

มีร่างกายแข็งแรงคล่องแคล่ว มีสุขภาพจิตดี และมีทักษะอารมณ์สังคมที่ดี

ด้านทักษะความสามารถ 

มีความรู้สำหรับต่อยอดการศึกษาต่อ และความรู้ที่ทันต่อยุคสมัย มีทักษะความสามารถที่จำเป็นต่อชีวิตและการทำงานในอนาคต

ด้านคุณลักษณะ

มีบุคลิกภาพของการเป็นนักเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้น

ด้านคุณค่าและทัศนคติ

มีการให้คุณค่าและมีทัศนคติ ที่จะทำให้ตนเองและสังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวช่วงชั้นมัธยม

พี่พบน้อง ประกวดโลโก้กีฬาแดงชาด

พี่พบน้อง ประกวดโลโก้กีฬาแดงชาด

เทศกาลประกวดโลโก้หมู่สีงานกีฬาแดงชาดมาถึงแล้ว!! พี่ๆ ชั้น 10 คณะทำงานกีฬาแดงชาดพบปะน้องๆ ช่วงชั้นที่ 1-2 เพื่อให้ข้อมูลและเชิญชวนน้องๆ ส่งผลงานออกแบบโลโก้เข้าประกวดในปีนี้

ลั่นฆ้อง กีฬาแดงชาด ครั้งที่ 18 ปี 2566

ลั่นฆ้อง กีฬาแดงชาด ครั้งที่ 18 ปี 2566

เทศกาลกีฬาแดงชาด ครั้งนี้เดินทางมาถึงครั้งที่ 18 แล้ว เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ 22 มิถุนายน 2566 คณะเตรียมงานร่วมหารือระหว่างของนักเรียนชั้น10 และคณะครูที่ปรึกษาจากช่วงชั้นประถม มัธยม รวมทั้งส่วนงานสนับสนุนต่างๆ

พิธีไหว้ครู ช่วงชั้นมัธยม 2566

พิธีไหว้ครู ช่วงชั้นมัธยม 2566

ช่วงชั้นมัธยมจัดงานพิธีไหว้ครู ในเช้าของวันวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฏาคม 2566 โดยมีนักเรียนชั้น 11 เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน ด้วยจุดมุ่งหมายและความตั้งใจเพื่อระลึกพระคุณครู

ชมรม Basketball เพลินพัฒนา

ชมรม Basketball เพลินพัฒนา

ส่งใจไปเชียร์นักกีฬาบาสเกตบอลเพลินพัฒนา ทีมชายทั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 กับการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2566 จัดโดยกรมพลศึกษา ณ สนามโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จ.นนทบุรี

เรียนรู้โลกมุมใหม่ผ่าน “นักเรียนแลกเปลี่ยน”

เรียนรู้โลกมุมใหม่ผ่าน “นักเรียนแลกเปลี่ยน”

“การไปเรียนแลกเปลี่ยน ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด” เหล่ารุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยนได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การไปเรียนมัธยมที่ต่างประเทศระยะเวลาเกือบ 1 ปี ให้รุ่นน้องได้ฟังกัน

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2566
(ของนักเรียนชั้น 12 รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565)

กลับไปด้านบน