คู่มือสำหรับการใช้งาน Email

วิธีการใช้งาน Email

ลิงค์สำหรับเข้าใช้งาน , ขั้นตอนการเข้าใช้งาน , ลืมรหัสผ่าน

Email ของคุณ คืออะไร ?

อีเมล์ของคุณจะประกอบไปด้วย

    • • กรณีนักเรียน paxxxx@plearnpattana.com ( หลังจาก pa ให้ตามด้วยรหัสนักเรียน  xxxx แทนด้วยรหัสนักเรียน เช่น  pa00123@plearnpattana.com )
  • • กรณีคุณครู / บุคลากร  xxxxx_xx@plearnpattana.com
  • ( xxxxx แรกให้แทนด้วย ชื่อภาษาอังกฤษของคุณ หลัง _ xx  จะแทนด้วยอักษรตัวแรกหรือสองตัวแรกของนามสกุล   เช่น Jitjai_S@plearnpattana.com )

ลงชื่อเข้าใช้ Gmail

คลิ๊กที่นี้ เพื่ออ่านวิธีลงชื่อเข้าใช้ Gmail

คุณลืมรหัสผ่าน

คลิ๊กที่นี้ เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่ม

คุณลืมชื่อผู้ใช้หรือที่อยู่อีเมลที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้

คลิ๊กที่นี้ เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่ม