HomePage

Slide show.001
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
11.002
เด็กๆ ควรได้เรียนรู้และพัฒนาไปตามธรรมชาติแห่งช่วงวัย
โรงเรียนจึงมีหลักคิดในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่ละช่วงชั้น คือ
สนุกในวัยอนุบาล
11.004
ชวนสืบค้นในวัยประถม
เด็กๆ ควรได้เรียนรู้และพัฒนาไปตามธรรมชาติแห่งช่วงวัย
โรงเรียนจึงมีหลักคิดในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่ละช่วงชั้น คือ
11.004
ท้าทายศักยภาพ
ในวัยมัธยม
ท้าทายศักยภาพในวัยมัธยม
เด็กๆ ควรได้เรียนรู้และพัฒนาไปตามธรรมชาติแห่งช่วงวัย
โรงเรียนจึงมีหลักคิดในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่ละช่วงชั้น คือ
11.004
ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนักเรียน
previous arrow
next arrow

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเพลินพัฒนา

โรงเรียนเพลินพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งในปี พ.ศ.2545 จากผู้ร่วมเจตนารมณ์กว่า 70 ราย ประกอบด้วย ผู้ปกครอง นักวิชาการ นักการศึกษา ครู องค์กรธุรกิจสร้างสรรค์

ยินดีตอนรับเข้าสู่
โรงเรียนเพลินพัฒนา

โรงเรียนเพลินพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 33/39-40
ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งในปี พ.ศ.2545
จากผู้ร่วมเจตนารมณ์กว่า 70 ราย
ประกอบด้วย ผู้ปกครอง นักวิชาการ
นักการศึกษา ครู องค์กรธุรกิจสร้างสรรค์

เรื่องเล่าเพลินพัฒนา

มีอะไรซ่อนอยู่ในเพลินศิลปะ : น้องเตรียมอนุบาล

มีอะไรซ่อนอยู่ในเพลินศิลปะ “สีล่องหน” ของน้องเตรียมอนุบาล กว่าจะมาเป็น 1 แผน ที่ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ครูแอ๊นท์ใช้ “ทุกนาที” อย่างมีความหมาย เพื่อให้หนูน้อยน้องเตรียมอนุบาล เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ

ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่16

ชื่นชม..ชื่นใจ น้องเปรม – ด.ช.ณธีร์ ธนาบริบูรณ์ ชั้น 7 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงในงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่16

ห้ อ ง พั ก ใ จ ค รู

การเสวนา เรื่อง ห้ อ ง พั ก (ใจ) ค รู : เสริมพลังใจ ครู-นักเรียน รั บ มื อ ค ว า ม เ ค รี ย ด จากการเรียนรู้ออนไลน์ ยุค COVID-19

จดหมายจากปลายเท้า

3 นาทีของการรับชม เด็กๆ ตั้งใจฟังอย่างนิ่งเงียบ เรื่องราวอันทรงพลังนี้ได้เข้าไปเกาะเกี่ยวความรู้สึกให้เด็กๆ ค่อยๆมองปัญหาของตัวเองเล็กลง

นาวา…แห่งความเพียร

เมื่อพูดถึงความเพียรพยายาม คุณครูจึงนึกถึงเรื่องพระมหาชนกที่ฝากข้อคิดในเรื่องของความอดทน ความเพียรไปสู่ความสำเร็จจึงกลายมาเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับภาคเรียนวิริยะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

“Homeroom On site & Online

ขอเเชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ของทีมคุณครูฝ่ายมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา ร่วมจัดหลักสูตร เรื่อง “Homeroom On site & Online เพื่อเสริมสร้างฐานกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา”

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Design Thinking Workshop

ชวนมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำความรู้จักเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญในศตวรรตที่ 21

เปิดจอมาเจอกัน

ขอแบ่งปันบทความดี ๆ จากวงพูดคุยสบาย ๆ “เปิดจอมาเจอกัน” เมื่อ 10 ก.ค. 64 โดยคุณทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาก SCG เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาลูกๆ

โควิดระลอก 3 เรียนรู้ร่วมกัน…สร้างโรงเรียนให้ไปต่อได้ทุกคน

ร่วมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่น่าสนใจจากผู้บริหารศึกษาจากหลากหลายเครือข่าย รวมทั้งแนวปฏิบัติจากโรงเรียนเพลินพัฒนาของเรา โดย ครูส้ม – คุณครูวีณา ว่องไววิทย์


โรงเรียนเพลินพัฒนา

33/39-40 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร 02 885 2670 – 5
Fax 02 885 2670 – 5 ต่อ 502

school@plearnpattana.ac.th